Nowości

Nowości

1 grudnia 2023

PEFC w pigułce

Nowości

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification (Program Zatwierdzania Certyfikacji Leśnej), to międzynarodowa organizacja non-profit, skupiającą krajowe systemy certyfikacji leśnej. Jest zaangażowana w promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez niezależną certyfikację wykonywaną przez trzecią stronę – akredytowane jednostki certyfikujące.

23 listopada 2023

PEFC - Twój partner przy EUDR

Nowości

W PEFC od dawna angażujemy się w powstrzymywanie wylesiania poprzez promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej i wyrobów, które nie przyczyniają się do utraty lasów. Jesteśmy zobowiązani do kontynuowania tej pracy i zdecydowanie wspieramy cele rozporządzenia UE w sprawie wyrobów niepowodujących wylesiania (EUDR).

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera