Dokumenty

Dokumenty

Papier z certyfikatem PEFC

Broszury

Zapotrzebowanie na dobra produkowane w sposób trwały i zrównoważony wzrasta na większości rynków. Konsumenci są coraz lepiej poinformowani i zainteresowani środowiskiem, z którego pochodzą kupowane przez nich produkty. Także producenci papieru chcą wykazywać swoją akceptację i uznanie dla zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji poprzez rozwijanie wiarygodnych zasad zaopatrywania się w surowce.

 Download (421.80 KB)

Zapotrzebowanie na dobra produkowane w sposób trwały i zrównoważony wzrasta na większości rynków. Konsumenci są coraz lepiej poinformowani i zainteresowani środowiskiem, z którego pochodzą kupowane przez nich produkty. Także producenci papieru chcą wykazywać swoją akceptację i uznanie dla zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji poprzez rozwijanie wiarygodnych zasad zaopatrywania się w surowce.

PEFC - odpowiedzialny wybór

Broszury

Wszelkiego rodzaju produkty są opatrzone różnorodnymi znakami handlowymi i certyfi katami – jeśli jednak przyszłość lasów na świecie ma dla Was znaczenie wówczas istotny jest tylko jeden.

 Download (270.30 KB)

Wszelkiego rodzaju produkty są opatrzone różnorodnymi znakami handlowymi i certyfi katami – jeśli jednak przyszłość lasów na świecie ma dla Was znaczenie wówczas istotny jest tylko jeden.

Łańcuch dostaw PEFC

Broszury

Zrównoważona gospodarka leśna, choć istotna dla zachowania funkcji pełnionych przez las, sama w sobie nie tworzy powiązania między lasem a rynkiem. Aby zapewnić, że drewno i wyroby z drewna pochodzą z właściwie zarządzanych lasów, PEFC promuje certyfi kację łańcucha dostaw. Określa ona wymagania dotyczące przetwarzania drewna od lasu począwszy aż po produkt końcowy.

 Download (606.98 KB)

Zrównoważona gospodarka leśna, choć istotna dla zachowania funkcji pełnionych przez las, sama w sobie nie tworzy powiązania między lasem a rynkiem. Aby zapewnić, że drewno i wyroby z drewna pochodzą z właściwie zarządzanych lasów, PEFC promuje certyfi kację łańcucha dostaw. Określa ona wymagania dotyczące przetwarzania drewna od lasu począwszy aż po produkt końcowy.

Filter by theme

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera