Co czyni PEFC wyjątkowym

Co czyni PEFC wyjątkowym

PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa

Międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit poświęcona promocji zrównoważonej gospodarki leśnej. PEFC to również system wybierany przez właścicieli lasów o małej powierzchni, w tym stanowiących własność rodzin i wspólnot gruntowych

Do tej pory ponad 15.000 firm uzyskało certyfikat łańcucha dostaw PEFC, oferując dziesiątki tysięcy certyfikowanych wyrobów na całym świecie.

Pomimo dostęnych alternatywnych systemów certyfikacji leśnej, istnieją powody, dla których tak wiele osób decyduje się na certyfikację w systemie PEFC. Wysokie standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące:

  • Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia
  • Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej
  • Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania
  • Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych
  • Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie
  • Przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej
  • Wspierania lokalnego rynku pracy
  • Zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy
  • Zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami
  • Uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera