Certyfikacja leśnictwa

Certyfikacja leśnictwa

Certyfikacja lasów zapewnia, że są one zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii.

PEFC przyjęła definicję zrównoważonej gospodarki leśnej stosowaną również przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO):

Służebność i użytkowanie lasów i obszarów leśnych w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność i ich potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, odnośnych funkcji ekologicznych ,gospodarczych i społecznych na szczeblu krajowym i ogólnoświatowym oraz który nie powoduje szkody w innych ekosystemach.

Wzorce zrównoważonego rozwoju PEFC oparte są na globalnie przyjętych zasadach, wytycznych i kryteriach opracowanych przez międzynarodowe i międzyrządowe organizacje, jak MCPFE, ITTO/IUCN oraz ITTO/ATO. Takie nieustająco prowadzone procesy cieszą się znaczną akceptacją zainteresowanych stron, są wspierane przez 149 krajowych rządów i obejmują 85% światowych obszarów leśnych. Choć wiele lasów jest zarządzanych w sposób zrównoważony, najlepszym sposobem na udowodnienie tego jest niezależna, bezstronna i wiarygodna certyfikacja przez stronę trzecią. PEFC zajmuje się promowaniem niezależnej certyfikacji i dostarcza mechanizmy pozwalające pokazać konsumentom, że drewno użyte w stosowanych przez nich produktach pochodzi z odpowiednio zarządzanych lasów.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera