Nowości

Nowości

9 grudnia 2021

Wstępne szkolenie dla audytorów łańcucha dostaw PEFC 18-19 stycznia 2022

Nowości

Zgodnie z wymaganiami PEFC Int. (PEFC ST 2003), uczestnictwo w szkoleniu wstępnym w zakresie łańcucha dostaw, uznawanym przez PEFC Int, jest warunkiem koniecznym dla każdego audytora, weryfikatora lub osoby podejmującej decyzje

25 listopada 2021

Zaproszenie do konsultacji projektu wstępnego normy zrównoważonej gospodarki leśnej w systemie PEFC

Nowości

  Szanowni Państwo, Proces nowelizacji normy zrównoważonej gospodarki leśnej przechodzi do kolejnego etapu. Grupa robocza składająca się z przedstawicieli właścicieli i zarządców lasu, kobiet zatrudnionych w leśnictwie,

9 lipca 2021

Inauguracyjne spotkanie grupy roboczej PEFC

Nowości

5 lipca w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej do nowelizacji norm PEFC funkcjonujących w Polsce.

11 maja 2021

Zaproszenie do udziału w grupie roboczej

Nowości

  Szanowni Państwo, W minionym roku Rada PEFC Polska, na Walnym Zebraniu, rozpoczęła proces nowelizacji krajowego systemu PEFC. W związku z tym kierujemy do Państwa zaproszenie do zgłaszania swoich reprezentantów do prac

11 kwietnia 2021

Aktualizacja! Szkolenie organizowane przez RINA Poland

Nowości

RINA Poland, organizuje cykliczne szkolenia otwarte z zakresu certyfikacji FSC® i PEFC. Podczas szkoleń omawiane są wymagania aktualnie obowiązujących standardów oraz najczęściej występujące niezgodności, dzięki czemu

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera