Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Organizacja

Władzami PEFC Polska są:

  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd

Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę PEFC Polska. Walne Zebranie składa się z trzech izb - gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego i przerobu surowców niedrzewnych oraz społeczno-naukową - a każdy członek może należeć tylko do jednej izby.

Pracami Rady kieruje Zarząd składający się z przedstawicieli wszystkich izb i wybrany w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków. Zarząd składa się z sześciu osób: przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i dwóch członków, którzy są wybierani przez Walne Zebranie na łączną kadencję trzech lat. 

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000