Dokumenty

Dokumenty

Procedura udzielania notyfikacji PEFC jednostkom certyfikującym prowadzącym certyfikację systemu gospodarki leśnej i/lub łańcucha dostaw w Polsce

Organizacyjne

Niniejsza procedura określa wymagania w zakresie udzielania notyfikacji PEFC jednostkom certyfikującym prowadzącym certyfikację łańcucha dostaw w ramach Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC w Polsce.

 Download (84.03 KB)

Niniejsza procedura określa wymagania w zakresie udzielania notyfikacji PEFC jednostkom certyfikującym prowadzącym certyfikację łańcucha dostaw w ramach Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC w Polsce.

Zasady używania logo PEFC - wymagania (2008)

Użycie logo

Przedmiotem niniejszego dokumentu są wymagania obowiązujące użytkowników logo PEFC mające na celu zapewnienie dokładnego, wiarygodnego, istotnego oraz nie wprowadzającego w błąd wykorzystania logo PEFC oraz towarzyszących temu logo deklaracji (tzw. claims). Dokument ten definiuje ochronę prawną, jakiej podlega logo PEFC oraz określa prawa do używania logo PEFC, kategorie użycia logo oraz wymogi w zakresie używania logo PEFC na produktach i poza nimi.

 Download (257.63 KB)

Przedmiotem niniejszego dokumentu są wymagania obowiązujące użytkowników logo PEFC mające na celu zapewnienie dokładnego, wiarygodnego, istotnego oraz nie wprowadzającego w błąd wykorzystania logo PEFC oraz towarzyszących temu logo deklaracji (tzw. claims). Dokument ten definiuje ochronę prawną, jakiej podlega logo PEFC oraz określa prawa do używania logo PEFC, kategorie użycia logo oraz wymogi w zakresie używania logo PEFC na produktach i poza nimi.

Filter by theme

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera