PEFC - Twój partner przy EUDR

W PEFC od dawna angażujemy się w powstrzymywanie wylesiania poprzez promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej i wyrobów, które nie przyczyniają się do utraty lasów. Jesteśmy zobowiązani do kontynuowania tej pracy i zdecydowanie wspieramy cele rozporządzenia UE w sprawie wyrobów niepowodujących wylesiania (EUDR).

PEFC - Twój partner przy EUDR

23 listopada 2023 Nowości

Nasze normy są już dobrze przygotowane do spełnienia wielu kluczowych elementów EUDR i intensywnie pracujemy nad ich ściślejszym dostosowaniem do tych wymogów. Firmy z certyfikatem łańcucha dostaw PEFC i właściciele lasów z certyfikatem PEFC wkrótce będą mogli skorzystać z naszych praktycznych rozwiązań, które umożliwią im pomyślne wdrożenie EUDR.

W PEFC stosujemy holistyczne podejście do zrównoważonego zarządzania lasami. Certyfikacja PEFC bierze pod uwagę liczne aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, jednocześnie zajmując się kluczowymi kwestiami EUDR - wylesianiem i legalnością pozyskanego drewna.

Wprowadzenie PEFC EUDR

PEFC ma 25-letnie doświadczenie w umożliwianiu dialogu na temat zrównoważonej gospodarki leśnej. Sprostamy również wyzwaniu EUDR łącząc różnych ekspertów i interesariuszy, budując konsensus i dostarczając na rynek rozwiązania, które zapewnią elastyczność i będą odpowiadać na potrzeby naszych interesariuszy. 

Wdrożyliśmy wielofunkcyjny plan obejmujący różne aspekty EUDR. Zgodnie z naszym integracyjnym dialogiem i podejściem oddolnym, członkowie PEFC i eksperci zewnętrzni uczestniczą w grupach roboczych i grupach zadaniowych w celu opracowania naszego rozwiązania PEFC EUDR dla rynku. 

Dzięki przyspieszonemu procesowi przejdziemy przez trzy równoległe ścieżki rozwoju, które wszystkie są ze sobą powiązane, ale każda z nich koncentruje się na kluczowych tematach w ramach EUDR: 

  • Grupa robocza ds. zrównoważonej gospodarki leśnej przyjrzy się rozwiązaniom z perspektywy lasów i ich właścicieli. 
  • Grupa robocza ds. łańcucha dostaw opracuje system należytej staranności dostosowany do EUDR, który firmy będą mogły wdrożyć.
  • Grupa Zadaniowa ds. Danych, koordynująca działania zarówno Grupy Roboczej ds. Łańcucha Dostaw, jak i Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, zajmie się danymi geolokalizacyjnymi, terminami pozyskania drewna i innymi powiązanymi danymi. 

Dowiedz się więcej o wdrażaniu PEFC EUDR (English)

Plan działania PEFC w celu dostosowania do EUDR

Nasza mapa drogowa poprowadzi nas i naszych członków do zatwierdzonego rozwiązania przed latem 2024 roku.

Kilka kluczowych kroków w naszym planie działania obejmuje konsultacje publiczne norm związanych z EUDR w lutym i marcu oraz pilotażowe testowanie tych norm między marcem a kwietniem - gotowość do zatwierdzenia norm w maju/czerwcu 2024 r.

Za kulisami nasze grupy robocze i grupy zadaniowe będą pracować nad naszymi ścieżkami rozwoju, aby zapewnić, że mamy praktyczne rozwiązania, które umożliwią pomyślne wdrożenie EUDR. Kontynuujemy również współpracę z Komisją Europejską, tak jak robiliśmy to od początku procesu rozwoju EUDR.

Zobacz naszą mapę drogową (English) 

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PEFC i naszej zgodności z EUDR, prosimy o kontakt pod adresem eudr@pefc.org. 

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera