Normy

Normy

PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania

Normy

Wymagania tworzą podstawę do oceny stanu gospodarki leśnej wszystkich form własności lasów w procesie certyfikacji, przez niezależny organ certyfikujący w ramach systemu PEFC oraz zawierają zdefiniowane kryteria certyfikacji zarówno dla pojedynczych obszarów leśnych, jak i poziomu regionalnego.

 Download (663.50 KB)

Wymagania tworzą podstawę do oceny stanu gospodarki leśnej wszystkich form własności lasów w procesie certyfikacji, przez niezależny organ certyfikujący w ramach systemu PEFC oraz zawierają zdefiniowane kryteria certyfikacji zarówno dla pojedynczych obszarów leśnych, jak i poziomu regionalnego.

PEFC PL 1004 Grupowa certyfikacja leśna – Wymagania

Normy

Norma określa ogólne wymogi dla systemów certyfikacji leśnej, w tym grupowej certyfikacji gospodarki leśnej, która umożliwia wielu właścicielom/zarządcom lasów na certyfikację w ramach jednego certyfikatu.

 Download (398.47 KB)

Norma określa ogólne wymogi dla systemów certyfikacji leśnej, w tym grupowej certyfikacji gospodarki leśnej, która umożliwia wielu właścicielom/zarządcom lasów na certyfikację w ramach jednego certyfikatu.

Filter by theme

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera