Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Cele

Celem PEFC Polska jest:

  • promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w leśnictwie poprzez polski system certyfikacji leśnej;
  • wspieranie i doskonalenie polskiego systemu certyfikacji leśnej;
  • wspieranie wdrażania polskiego systemu certyfikacji leśnej;
  • wspieranie racjonalnego wykorzystania drewna i innych surowców leśnych jako ekologicznych odnawialnych surowców;
  • promocja produktów certyfikowanych w systemie PEFC,
  • promocja polskiego modelu gospodarki leśnej na arenie międzynarodowej.

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000