Cele

Cele

Celem PEFC Polska jest:

  • promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w leśnictwie poprzez polski system certyfikacji leśnej;
  • wspieranie i doskonalenie polskiego systemu certyfikacji leśnej;
  • wspieranie wdrażania polskiego systemu certyfikacji leśnej;
  • wspieranie racjonalnego wykorzystania drewna i innych surowców leśnych jako ekologicznych odnawialnych surowców;
  • promocja produktów certyfikowanych w systemie PEFC,
  • promocja polskiego modelu gospodarki leśnej na arenie międzynarodowej.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera