Nowości

Nowości

9 grudnia 2017

Urząd Dozoru Technicznego rozpatruje skargę przeciwko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Nowości

UDT poprosił RDLP Białystok o odpowiedź na skargę złożoną przez PEFC International do godziny 10:00 w poniedziałek, 11 grudnia 2017 r.

6 grudnia 2017

PEFC składa skargę w sprawie certyfikatu wydanego dla RDLP Białystok

Nowości

  Genewa, 1 grudnia 2017 PEFC odnotowuje z niepokojem, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wyraził wątpliwości dotyczące zgodności ze środkami tymczasowymi ogłoszonymi przez ETS w dniu 20 lipca 2017 r.

24 sierpnia 2017

PEFC Polska - Europejski Trybunał Sprawiedliwości - Puszcza Białowieska

Nowości

Po opublikowaniu przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości postanowienia dotyczącego pozyskania drewna w obrębie Puszczy Białowieskiej*), wszelkie działania naruszające to postanowienie są sprzeczne z wymogami PEFC.

27 kwietnia 2017

Dobra wiadomość: nowe horyzonty certyfikacji gospodarki leśnej

Nowości

W momencie, gdy certyfikaty PEFC uzyskały w całości Lasy Państwowe (ponad 7 mln ha) wydawało się, że na tym możliwości dalszego rozwoju certyfikacji gospodarki leśnej uległy wyczerpaniu.

13 marca 2017

Szkolenia dla auditorów

Nowości

  Szanowni Państwo,  Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa we współpracy z Radą PEFC Polska zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniach dla auditorów

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera