Norma gospodarki leśnej

Norma gospodarki leśnej

Ekosystemy leśne, jako najbogatsze i najbardziej skomplikowane pod względem biologicznym spośród ekosystemów lądowych, stanowią formację o wyjątkowym znaczeniu zarówno dla przebiegu procesów przyrodniczych jak i dla warunków egzystencji społeczeństw lokalnych i całej ludzkości. Z tego względu ich zachowanie winno być uwzględnione w każdym przejawie ludzkiej działalności.

Kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasu tworzą podstawę do przeprowadzenia oceny stanu gospodarki leśnej wszystkich form własności lasów, we wszystkich rodzajach prowadzenia certyfikacji, przez niezależny organ certyfikujący w ramach systemu PEFC oraz zawierają zdefiniowane kryteria certyfikacji zarówno dla poziomu regionalnego jak i pojedynczych obszarów. W szczególności służą określeniu przedmiotu i zakresu auditu oraz ustaleniu zgodności stanu i prowadzenia gospodarki leśnej z wymogami systemu certyfikacji.

PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania 663.50 KB

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera