Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Zasady użytkowania logo PEFC

Używanie logo i etykiet PEFC pozwala certyfikowanym przedsiębiorstwom i właścicielom lasów:

 • wykazać ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu
 • przyciągnąć klientów i konsumentów zainteresowanych środowiskiem i działalnością społeczną
 • pomagają wzbudzać świadomość ekologiczną i popyt na produkty z lasów certyfikowanych przez PEFC
 • podkreślają zaangażowanie w zrównoważoną gospodarkę leśną

Kto może używać logo PEFC

Logo PEFC jest zastrzeżonym znakiem towarowym i jego użytkownicy muszą zapewnić, że jest stosowane właściwie i wiarygodnie a także, że wszelkie związane z nim deklaracje są prawidłowe i poprawne

Tylko przedsiębiorstwa oraz zarządcy i właściciele lasów, którzy otrzymali certyfikat PEFC i licencję na stosowanie logo mogą używać logo i etykiet PEFC na produkcie lub w celu jego promocji.

Użycie logo i etykiet PEFC przez jednostki niecertyfikowane (tj. NGOs, media, organizacje edukacyjne) w celu informacyjnym lub promujące certyfikację PEFC oraz zrównoważone leśnictwo jest możliwe pod warunkiem:

 • użycie odnosi się do konkretnego produktu
 • uzyskano ważną licencję na stosowanie logo PEFC

Elementy etykiety PEFC

logo-detale

Standardowe etykiety zawierają szereg elementów, które muszą być użyte wraz z etykietą. Dostępne są również dodatkowe opcje.

Elementy obowiązkowe:

 1. Logo PEFC składa się z dwóch drzew otoczonych przez krąg i inicjałów PEFC, te elementy muszą zawsze być obecne
 2. Logo PEFC jest zastrzeżonym znakiem towarowym i musi mu towarzyszyć symbol™
 3. Numer licencji na używanie logo PEFC, identyfikujący jednoznacznie użytkownika logo

UWAGA: Numer licencji nie jest numerem certyfikatu!

Elementy opcjonalne:

 1. Oznaczenie udziału procentowego certyfikowanego surowca w danym produkcie (co najmniej 70%)
 2. Nazwa etykiety
 3. Strona internetowa PEFC

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000