Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Użytkownicy logo

Użytkownicy logo PEFC

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000