Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

O PEFC

PEFC Polska

W Polsce prace nad stworzeniem krajowych struktur, jeszcze w ramach Paneuropejskiego Systemu Certyfikacji Leśnej, podjęto w 2003 r. W skład polskiej grupy inicjatywnej wchodziło 35 podmiotów oraz organizacji działających w obszarze leśnictwa i przemysłu drzewnego. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska.

Więcej informacji

Co czyni PEFC wyjątkowym

Pod względem certyfikowanej powierzchni lasów PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa.

Więcej informacji

Organizacja

Władzami PEFC Polska są:

  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd

 

Więcej informacji

Zostań członkiem

Członkami PEFC Polska mogą być organizacje związane z leśnictwem, drzewnictwem i ochroną przyrody.

Więcej informacji

PEFC International

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywaną przez niezależne jednostki.

Więcej informacji

Kontakt

Biuro PEFC Polska

pefc@ibles.waw.pl

Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3
05-090 Sękocin Stary

Więcej informacji