Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Zarząd Rady PEFC Polska

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Jodłowski (Instytut Badawczy Leśnictwa)

 

Zastępcy Przewodniczącego Zarządu:

Leszek Ryniec (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie)

Andrzej Kundzewicz (BASTEXWolman)

 

Sekretarz Zarządu:

Izabela Pigan (Stowarzyszenie „Kobiety Lasu”)

 

Członkowie:

Ewa Referowska-Chodak (Polskie Towarzystwo Leśne)

Arkadiusz Gruchała (Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000