Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Członkowie Rady PEFC Polska

 1. Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 2. Bastex Sp. z o.o.

 3. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

 4. Bureau Veritas Sp. z o.o. 

 5. Det Norske Veritas Poland (DNV Polska)

 6. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 7. Fenix-Metal B.H.Z. Sp. z o.o.

 8. Głos Lasu

 9. Instytut Badawczy Leśnictwa

 10. Nadleśnictwo Konin

 11. Nadleśnictwo Rudka

 12. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 

 13. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego 

 14. Polskie Towarzystwo Leśne

 15. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

 16. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 

 17. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

 18. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

 19. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

 20. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

 21. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

 22. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

 23. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

 24. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

 25. Regionalna Dyrekcja Lasó Pańśtwowych w Radomiu

 26. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

 27. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 28. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

 29. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

 30. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

 31. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

 32. SGS Polska

 33. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna 

 34. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

 35. Stowarzyszenie Kobiet Lasu

 36. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych

 37. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wydział Leśny

 38. Wydział Leśny i Technologi Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 39. Urząd Dozoru Technicznego

 40. Zespół Ochrony Lasu Kraków

 41. Zespół Ochrony Lasu Radom

 42. Związek Leśników Polskich

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000