Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Członkowie Rady PEFC Polska

 1. Akademia Rolnicza w Krakowie - Wydział Leśny

 2. Bastex Wolman Division

 3. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

 4. Det Norske Veritas Poland (DNV Polska)

 5. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 6. Głos Lasu

 7. Instytut Badawczy Leśnictwa

 8. Las Polski

 9. Nadleśnictwo Konin

 10. Nadleśnictwo Rudka

 11. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 

 12. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego 

 13. Polskie Towarzystwo Leśne

 14. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

 15. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

 16. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

 17. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

 18. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

 19. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

 20. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

 21. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

 22. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

 23. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

 24. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 25. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

 26. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

 27. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

 28. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

 29. SGS Polska

 30. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna 

 31. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

 32. Stowarzyszenie Kobiet Lasu

 33. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych

 34. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wydział Leśny

 35. Trybuna Leśnika

 36. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Leśny

 37. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Technologii Drewna

 38. Urząd Dozoru Technicznego

 39. Zespół Ochrony Lasu Kraków

 40. Zespół Ochrony Lasu Radom

 41. Związek Leśników Polskich RP

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000