Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Członkowie Rady PEFC Polska

 • Akademia Rolnicza w Krakowie - Wydział Leśny
 • Bastex Wolman Division
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
 • Det Norske Veritas Poland (DNV Polska)
 • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Głos Lasu
 • Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Las Polski
 • Nadleśnictwo Konin
 • Nadleśnictwo Rudka
 • Polskie Towarzystwo Leśne
 • Portal Drewno.pl
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 • SGS Polska
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
 • Stowarzyszenie Kobiet Lasu
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wydział Leśny
 • Trybuna Leśnika
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Leśny
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Technologii Drewna
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Zespół Ochrony Lasu Kraków
 • Zespół Ochrony Lasu Radom
 • Związek Leśników Polskich RP

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 307 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000