Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Członkowie Rady PEFC Polska

 1. Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 2. Bastex Sp. z o.o.

 3. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

 4. Det Norske Veritas Poland (DNV Polska)

 5. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 6. Głos Lasu

 7. Instytut Badawczy Leśnictwa

 8. Nadleśnictwo Konin

 9. Nadleśnictwo Rudka

 10. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 

 11. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego 

 12. Polskie Towarzystwo Leśne

 13. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

 14. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 

 15. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

 16. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

 17. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

 18. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

 19. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

 20. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

 21. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

 22. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

 23. Regionalna Dyrekcja Lasó Pańśtwowych w Radomiu

 24. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

 25. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 26. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

 27. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

 28. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

 29. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

 30. SGS Polska

 31. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna 

 32. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

 33. Stowarzyszenie Kobiet Lasu

 34. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych

 35. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wydział Leśny

 36. Wydział Leśny i Technologi Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 37. Urząd Dozoru Technicznego

 38. Zespół Ochrony Lasu Kraków

 39. Zespół Ochrony Lasu Radom

 40. Związek Leśników Polskich RP

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000