Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Nowości

Najwyższe noty dla PEFC International w ocenie zamówień w Holandii

Najwyższe noty dla PEFC International w ocenie zamówień w Holandii

Jul 23 2020   Po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu, Holenderski Komitet ds. Oceny Zamówień Drewna (TPAC) stwierdza, że PEFC International spełnia wszystkie holenderskie kryteria dotyczące zamówień na drewno i zaleca dalsze stosowanie PEFC w odniesieniu do holenderskiej polityki...

Przykłady konstrukcji z drewna certyfikowanego przez PEFC

Przykłady konstrukcji z drewna certyfikowanego przez PEFC

Jul 13 2020   Australian Turtle Center wykorzystuje drewno ze względu na jego wytrzymałość i zrównoważony rozwój. Centrum, które zajmuje się badaniami, ochroną i edukacją w zakresie żółwi morskich przeszło niedawno renowację z zastosowaniem certyfikowanego drewna klejonego warstwowo. Budynek...

Ankieta

Ankieta

Jul 10 2020   Szanowni Państwo, W ramach całej organizacji PEFC przeprowadzamy tę krótką ankietę, aby lepiej zrozumieć, co jest istotne i ważne dla Was i Waszej firmy, jeśli chodzi o certyfikację lasów. Ankieta jest krótka, nie powinna zająć więcej niż 15 minut, a odpowiedzi pozostaną w pełni...

Uruchomiono program uznawania szkolenia jednostek certyfikujących: zarejestruj się teraz!

Uruchomiono program uznawania szkolenia jednostek certyfikujących: zarejestruj się teraz!

Jul 01 2020   Odbędą się dwie sesje w ramach Programu uznawania szkolenia PEFC (TRP) dla jednostek certyfikujących. Sesje będą się koncentrować na normach opublikowanych w 2020 roku oraz na wymogach dotyczących uznania szkolenia wewnętrznego przez jednostkę certyfikującą.  Po szkoleniu jednostki...

COVID-19: PEFC wydłuża okres przejściowy dla norm opublikowanych w 2020

COVID-19: PEFC wydłuża okres przejściowy dla norm opublikowanych w 2020

Apr 10 2020   Przedłużyliśmy o sześć miesięcy okres przejściowy dla naszych trzech znowelizowanych norm międzynarodowych, aby wesprzeć certyfikowane podmioty i jednostki certyfikujące podczas pandemii COVID-19,  To rozszerzenie dotyczy wersji z 2020 roku: Łańcucha dostaw (ST 2002), Znaków...

COVID-19: Wytyczne dotyczące audytów gospodarki leśnej

COVID-19: Wytyczne dotyczące audytów gospodarki leśnej

Apr 10 2020 Ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19 na całym świecie, ograniczenia w podróżowaniu i medyczne wpływają na działania w zakresie audytów zrównoważonej gospodarki leśnej. Aby zapewnić pewną elastyczność jednostkom certyfikującym i certyfikowanym podmiotom dotkniętym chorobą, PEFC wydaje...

COVID-19: Wytyczne dla jednostek certyfikujących i certyfikowanych firm

COVID-19: Wytyczne dla jednostek certyfikujących i certyfikowanych firm

Mar 11 2020   Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na całym świecie, ograniczenia podróżne i medyczne wpływają na czynności kontrolne. Aby zapewnić pewną elastyczność jednostkom certyfikującym i certyfikowanym firmom dotkniętym chorobą, wydaliśmy poniższe wytyczne:  COVID-19:...

Więcej Download pdficon_small 873.73 KB
Dobrze zarządzane lasy

Dobrze zarządzane lasy

Mar 10 2020   W styczniowym numerze Głosu Lasu ukazał się artykuł „Dobrze zarządzane lasy”, autorstwa Damiana Zielińskiego, do 2019 roku wiceprzewodniczącego Rady PEFC Polska. Autor prezentuje w pigułce rozwój PEFC od powstania w Paryżu w 1999 roku aż po dzień dzisiejszy. Czytelnicy mają okazję...

Więcej Download pdficon_small 257.2 KB
Certyfikacja projektu. Czym jest?

Certyfikacja projektu. Czym jest?

Mar 04 2020 Certyfikat projektu w ramach łańcucha dostaw to szczególna forma certyfikatu łańcucha dostaw, która pozwala skorzystać z certyfikatu PEFC dla swoich projektów. Certyfikacja projektu została zaprojektowana jako mechanizm uzyskiwania niezależnej weryfikacji wykorzystania certyfikowanego drewna w...

Certyfikat PEFC dla LZD w Rogowie

Certyfikat PEFC dla LZD w Rogowie

Feb 24 2020   W grudniu 2019 roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, nowa jednostka certyfikująca gospodarkę leśną w Polsce, przyznała certyfikat PEFC dla Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ma już ponad stuletnia historię (stulecie obchodzono w ubiegłym...