Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Nowości

PEFC składa skargę na podstawie ustaleń Earthsight

PEFC składa skargę na podstawie ustaleń Earthsight

Nov 02 2020 Na podstawie normy ISO/IEC 17065:2012 (E) Rada PEFC złożyła skargę na certyfikaty wydane przez SGS Vostok Limited. PEFC z poważnymi obawami odnotowuje ustalenia Earthsight, brytyjskiej organizacji non-profit, przeciwko rosyjskim firmom BM Group, Logistic Les, Azia Export i SDS Logistics. Dlatego...

Szkolenie organizowane przez RINA Poland Sp. z o.o.

Szkolenie organizowane przez RINA Poland Sp. z o.o.

Sep 11 2020 RINA Poland Sp. z o.o. organizuje 29 i 30 września 2020 roku w Łodzi, szkolenie dla firm z zakresu wymagań FSC i PEFC, z uwzględnieniem nowych norm PEFC dotyczących łańcucha dostaw, które zostały opublikowane 14 lutego 2020r. zgodnie z informacją PEFC Int.  RINA Poland Sp. z o.o. to polski...

Nowe normy PEFC w języku polskim

Nowe normy PEFC w języku polskim

Aug 11 2020 Zostały opublikowane polskie wersje norm związanych z certyfikacją łańcucha dostaw PEFC.  Normy są chronione prawem autorskim należącym do Rady PEFC. Żadna ich część nie może być zmieniana lub modyfikowana, powielana lub kopiowana, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób w...

Interpretacja PEFC Polska nr 1/2020 dla Wskaźnika 4.4.1.l

Interpretacja PEFC Polska nr 1/2020 dla Wskaźnika 4.4.1.l

Jul 31 2020   W 2019 roku, podczas audytu gospodarki leśnej prowadzonego w Lasach Państwowych przez jedną z akredytowanych w Polsce jednostek certyfikujących, wynikła kwestia interpretacji wskaźnika 4.4.1.l w kontekście przepisu § 1. pkt 16) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 roku...

Cykl certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC

Cykl certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC

Jul 30 2020   Jedna z jednostek certyfikacyjnych zwróciła się do naszego biura z pytaniem o długość cyklu certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC i czy możliwy jest cykl pięcioletni. Rzeczywiście przez pewien czas PEFC International stosowało cykl trzyletni, jednak później został on wydłużony do...

Najwyższe noty dla PEFC International w ocenie zamówień w Holandii

Najwyższe noty dla PEFC International w ocenie zamówień w Holandii

Jul 23 2020   Po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu, Holenderski Komitet ds. Oceny Zamówień Drewna (TPAC) stwierdza, że PEFC International spełnia wszystkie holenderskie kryteria dotyczące zamówień na drewno i zaleca dalsze stosowanie PEFC w odniesieniu do holenderskiej polityki...

Przykłady konstrukcji z drewna certyfikowanego przez PEFC

Przykłady konstrukcji z drewna certyfikowanego przez PEFC

Jul 13 2020   Australian Turtle Center wykorzystuje drewno ze względu na jego wytrzymałość i zrównoważony rozwój. Centrum, które zajmuje się badaniami, ochroną i edukacją w zakresie żółwi morskich przeszło niedawno renowację z zastosowaniem certyfikowanego drewna klejonego warstwowo. Budynek...

Ankieta

Ankieta

Jul 10 2020   Szanowni Państwo, W ramach całej organizacji PEFC przeprowadzamy tę krótką ankietę, aby lepiej zrozumieć, co jest istotne i ważne dla Was i Waszej firmy, jeśli chodzi o certyfikację lasów. Ankieta jest krótka, nie powinna zająć więcej niż 15 minut, a odpowiedzi pozostaną w pełni...

Uruchomiono program uznawania szkolenia jednostek certyfikujących: zarejestruj się teraz!

Uruchomiono program uznawania szkolenia jednostek certyfikujących: zarejestruj się teraz!

Jul 01 2020   Odbędą się dwie sesje w ramach Programu uznawania szkolenia PEFC (TRP) dla jednostek certyfikujących. Sesje będą się koncentrować na normach opublikowanych w 2020 roku oraz na wymogach dotyczących uznania szkolenia wewnętrznego przez jednostkę certyfikującą.  Po szkoleniu jednostki...

COVID-19: PEFC wydłuża okres przejściowy dla norm opublikowanych w 2020

COVID-19: PEFC wydłuża okres przejściowy dla norm opublikowanych w 2020

Apr 10 2020   Przedłużyliśmy o sześć miesięcy okres przejściowy dla naszych trzech znowelizowanych norm międzynarodowych, aby wesprzeć certyfikowane podmioty i jednostki certyfikujące podczas pandemii COVID-19,  To rozszerzenie dotyczy wersji z 2020 roku: Łańcucha dostaw (ST 2002), Znaków...