Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Szkolenie odświeżające dla audytorów łańcucha dostaw PEFC 17-18 marca 2022

Feb 15 2022

Zgodnie z wymaganiami PEFC Int. (PEFC ST 2003), uczestnictwo w szkoleniu odświeżającym w zakresie łańcucha dostaw, uznawanym przez PEFC Int, jest warunkiem koniecznym dla audytorów, weryfikatorów lub osób podejmujących decyzje w sprawie certyfikacji w oparciu normy PEFC 2020. 

PEFC Polska, razem z PEFC int, organizuje dniach 17-18 marca 2022 roku szkolenie odświeżające dla audytorów działających w obszarze certyfikacji łańcucha dostaw PEFC zgodnie z nomami PEFC 2020. 

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim, z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Koszt szkolenia to około 1100 zł netto.

Więcej szczegółów, wraz z programem szkolenia, podano na stronie PEFC Int.

Polskie tłumaczenia norm znajdują się pod poniższymi linkami:

PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania
PEFC ST 2003:2020 – Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC
PEFC ST 2001:2020 - Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy k.jodlowski@ibles.waw.pl.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieli trzy tygodnie na wypełnienie internetowego testu wiedzy. Uczestnicy, którzy zdadzą ten test, otrzymają w ciągu dwóch tygodni certyfikat potwierdzający ukończenia szkolenia w zakresie łańcucha dostaw, uznawany przez PEFC. Zostaną oni również dodani do rejestru PEFC przeszkolonych audytorów, weryfikatorów i decydentów certyfikacyjnych.