Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Uaktualnione wytyczne dotyczące audytowania łańcucha dostaw

Apr 29 2021

 

28 kwietnia br. PEFC Int. opublikowała uaktualnione wytyczne dotyczące audytowania łańcucha dostaw firm certyfikowanych przez PEFC, których dotyczą ograniczenia wynikające z COVID-19.

Wersja angielska: PEFC's guidance - CoC auditing affected by COVID-19 V8

Wersja polska: Wytyczne PEFC - audyt CoC firm dotkniętych COVID-19 V8 Zmiany/uzupełnienia w dokumencie zaznaczono kolorem czerwonym. 

 

25 lutego br. PEFC Int. opublikowała najnowsze wytyczne dotyczące audytowania łańcucha dostaw firm certyfikowanych przez PEFC, których dotyczą ograniczenia wynikające z COVID-19.

Wersja angielska: PEFC's guidance - CoC auditing affected by COVID-19 V7

Wersja polska: Wytyczne PEFC - audyt CoC firm dotkniętych COVID-19 V7