Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC składa skargę na podstawie ustaleń Earthsight

Nov 02 2020

Na podstawie normy ISO/IEC 17065:2012 (E) Rada PEFC złożyła skargę na certyfikaty wydane przez SGS Vostok Limited.

PEFC z poważnymi obawami odnotowuje ustalenia Earthsight, brytyjskiej organizacji non-profit, przeciwko rosyjskim firmom BM Group, Logistic Les, Azia Export i SDS Logistics.

Dlatego niezwłocznie złożyliśmy skargę do SGS Vostok Limited i zażądaliśmy niezwłocznego zbadania sprawy.

PEFC Int.

Treść skargi (w języku angielskim)