Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Nowe normy PEFC w języku polskim

Aug 11 2020

Zostały opublikowane polskie wersje norm związanych z certyfikacją łańcucha dostaw PEFC. 

Normy są chronione prawem autorskim należącym do Rady PEFC. Żadna ich część nie może być zmieniana lub modyfikowana, powielana lub kopiowana, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób w celach komercyjnych bez zgody Rady PEFC. 

Dokumenty są tłumaczeniami, a nie oficjalnymi dokumentami. Oficjalne wersje są opublikowane w języku angielskim przez Radę PEFC i dostępne na stronie internetowej PEFC www.pefc.org. W razie wątpliwości znaczenie nadrzędne ma wersja angielska.

Okładka łańcuch

PEFC ST 2001

PEFC ST 2003