Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Certyfikat PEFC dla LZD w Rogowie

Feb 24 2020

 

W grudniu 2019 roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, nowa jednostka certyfikująca gospodarkę leśną w Polsce, przyznała certyfikat PEFC dla Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie.

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ma już ponad stuletnia historię (stulecie obchodzono w ubiegłym roku) i jest nierozerwalnie związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Stanowi zaplecze do pracy doświadczalnej i dydaktycznej - materiały badawcze zebrane na jego terenie posłużyły do wykonania wielu prac badawczych (rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dużej liczby prac dyplomowych).

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie składa się z pięciu jednostek organizacyjnych o różnym charakterze: arboretum, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, nadleśnictwo z gospodarstwem szkółkarskim, Ośrodek Hodowli Zwierzyny, gospodarstwo rolnicze w Puczniewie.

Powierzchnia certyfikowanych lasów to 3677,33 ha.