Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC, lasy i zmiany klimatu na COP25

Feb 05 2020

Lasy są centralnym elementem działań społeczeństwa na rzecz walki ze zmianami klimatu i ich skutkami. Drzewa wychwytują i magazynują węgiel, usuwając znaczne ilości dwutlenku węgla z atmosfery. Dlatego produkty leśne stanowią neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla alternatywę dla paliw kopalnych. Jednak aby zapewnić pełne wykorzystanie potencjału lasów jako rozwiązania problemu zmiany klimatu, należy nimi zarządzać w sposób zrównoważony.

Gdy światowi przywódcy zebrali się w Madrycie na Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP25, w celu podkreślenia istotnego wkładu naszych lasów w walkę ze zmianami klimatu oraz roli certyfikacji, również PEFC uczestniczyło w tym wydarzeniu. 

Ana Noriega z PEFC Hiszpania podkreśliła, że certyfikacja lasów ma kluczowe znaczenie w promowaniu i dostarczaniu dowodów zrównoważonej gospodarki leśnej. Zrównoważone zarządzanie naszymi lasami pomaga zwiększyć ilość dwutlenku węgla, który mogą usuwać z atmosfery i poprawia ich zdolność do magazynowania go jako węgla w biomasie.

Korzyści płynące z gospodarki lesnej, wykraczające poza walkę ze zmianami klimatu, to m. in. wspieranie lokalnych źródeł utrzymania i ochrona różnorodności biologicznej, czy zmniejszanie ubóstwa na obszarach wiejskich. 

„Lasy muszą odgrywać ważną rolę w biogospodarce” - powiedziała Noriega. „Istnieje jednak pilna potrzeba wyjaśnienia młodym ludziom wartości lasów i podkreślenia znaczenia zrównoważonego użytkowania produktów pochodzących z tych lasów”.

Mając to wszystko na względzie, PEFC International rozpoczęło nowelizację globalnego standardu gospodarki leśnej. Więcej informacji o nowelizacji tutaj.

Więcej informacji o obecności PEFC na COP 25