Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Podwójna certyfikacja FSC i PEFC - szacunki 2019

Feb 03 2020

W 2016 r PEFC i FSC zdecydowały o wspólnym przedstawianiu uzgodnionych szacunków wielkości certyfikowanych obszarów na całym świecie. Pozwala to na uniknięcie nieścisłości w statystykach. Szacunki są publikowane corocznie.

Zestawienie w pliku PDF odzwierciedla sytuację z połowy 2019 roku.

Należy pamiętać, że dane obejmują tylko obszary leśne certyfikowane przez FSC lub system zatwierdzony przez PEFC, a nie obszary certyfikowane przez inne systemy. Podane liczby należy traktować jako wielkości szacunkowe.