Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Znowelizowane normy zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne PEFC

Jan 23 2020

Trzy normy, które jeszcze bardziej wzmacniają Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju PEFC i pomagają chronić lasy na całym świecie, zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne PEFC. Znowelizowane normy regulujące certyfikację łańcucha dostaw, stosowanie znaków towarowych i ocenę zgodności wejdą w życie 14 lutego 2020 r.

Najbardziej godne uwagi są zmiany w normie dotyczącej łańcucha dostaw, w szczególności rozszerzenie definicji źródeł kontrowersyjnych. Łańcuch dostaw ustanawia połączenie między lasem a rynkiem, śledząc materiał pochodzenia leśnego ze zrównoważonych źródeł do wyrobu końcowego. Norma łańcucha dostaw określa wymagania, które firma musi spełnić, aby uzyskać certyfikat łańcucha dostaw PEFC. Obejmuje to wymagania dotyczące unikania „kontrowersyjnych źródeł” - materiałów, których nie należy stosować w certyfikowanych wyrobach.

Zaktualizowana definicja kontrowersyjnych źródeł obejmuje teraz dodatkowe wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, umożliwiając przedsiębiorstwom w całym łańcuchu wartości drewna, w tym również tych oddalonych od lasu, wspieranie promocji odpowiedzialnego leśnictwa poza zakupem certyfikowanego drewna. Zaktualizowana definicja wymaga od firm unikania materiałów pochodzących z niezrównoważonych działań, w tym tych, w których:

  • ważne dla środowiska obszary leśne nie są identyfikowane, chronione ani wyłączone;
  • duch Deklaracji MOP w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy (1998) oraz Deklaracji Narodów Zjednoczonych o prawach ludności rdzennej (2007) nie został spełniony;
  • występują konwersje związane z obszarem leśnym;
  • gospodarka leśna nie przyczynia się do zachowania, ochrony lub poprawy różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazu, ekosystemu, gatunku lub genetycznym;
  • zdolność lasów do produkcji szeregu produktów i usług leśnych oraz niedrzewnych produktów leśnych w sposób zrównoważony nie jest utrzymywana lub poziomy pozyskiwania przekraczają poziom, który można utrzymać w perspektywie długoterminowej.

Drzewa modyfikowane genetycznie, a także drewno pochodzące z rejonów konfliktów, również nie są dozwolone. 

Certyfikowane firmy nadal muszą wdrażać wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i pracy, które są oparte na Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy.

Nowa norma dotycząca znaków towarowych, która zastępuje zasady używania logo PEFC, wzmacnia spójność stosowania znaków towarowych PEFC na całym świecie, a także ułatwia konsumentom zrozumienie, co oznacza logo PEFC. Co istotne, wymaga od firm korzystania z Generatora Etykiet PEFC, bezpłatnego i łatwego w użyciu narzędzia online, które umożliwia szybkie tworzenie znaków towarowych PEFC, zgodnych z naszymi wymaganiami.

Ponadto norma dotycząca znaku towarowego wprowadza nowe stwierdzenie „Pochodzenie w 100% PEFC”, które jest dostępne tylko dla wyrobów, które zawierają 100% materiału z lasów z certyfikatem PEFC, który został fizycznie oddzielony od drewna niecertyfikowanego, które może używać firma. 

Audytorzy podlegają teraz dodatkowym wymogom szkoleniowym w zakresie prowadzenia certyfikacji łańcucha dostaw PEFC. To dodatkowo zabezpiecza integralność procesu oceny zgodności i zapewnia, że szczegóły dotyczące wymagań PEFC, w tym np. rozszerzona definicja kontrowersyjnych źródeł, międzynarodowe konwencje dotyczące praw pracowniczych i umów o pracę lub układy zbiorowe pracy są dokładnie weryfikowane.

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do przestrzegania norm reagujących na płeć, jednostki certyfikujące muszą teraz rozważyć równość płci wśród personelu zaangażowanego w działania certyfikacyjne. 

Kolejne kroki 

Trzy normy zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne PEFC w dniu 17 stycznia 2020 r. i wejdą w życie 14 lutego 2020 r., zastępując poprzednie wersje. Istnieje 18-miesięczny okres przejściowy, po którym wszyscy użytkownicy standardów będą musieli spełniać najnowsze wymagania. Więcej informacji na temat przejścia do najnowszych wersji tych standardów zostanie wkrótce udostępnionych.