Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Walne Zebranie PEFC Polska

Dec 23 2019

 

W dniu 19 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Rady PEFC Polska, na którym m. in. wybrano Zarząd Rady. Przewodniczącym ponownie został Krzysztof Jodłowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa. W skład Zarządu weszli: Tomasz Krawczyk (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu), Andrzej Kundzewicz (BastexWolman), Izabela Pigan (Stowarzyszenie „Kobiety Lasu”), Ewa Referowska-Chodak (Polskie Towarzystwo Leśne) oraz Arkadiusz Gruchała (Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego).

Walne Zebranie podjęło uchwały:

  • w sprawie rozpoczęcie przeglądu systemu PEFC Polska, podyktowanego wymogami dokumentu technicznego PEFC GD 1007 Endorsement and Mutual Recognition of Certification Systems and their Revision (Zatwierdzenie i wzajemne uznawanie systemów certyfikacji i ich zmiany)
  • dotyczącą zmiany opłat notyfikacyjnych w odniesieniu certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw PEFC. Nowa tabela opłat będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 roku i będzie dotyczyła wyłącznie NOWYCH certyfikatów oraz certyfikatów będących efektem audytów ponownej certyfikacji. 

 

Obrót certyfikowanej organizacji, EURO
Roczna opłata notyfikacyjna netto*), PLN
Do 31.12.2019
Od 1.01.2020**)
Branże związane z leśnictwem
Do 1 mln
450
550
Od 1 mln do 10 mln
900
1200
Od 10 mln do 100 mln
1800
2400
Powyżej 100 mln
4500
6000
Gospodarka leśna
Na hektar
0,05
0,07

 

*) W przypadku certyfikacji przedsiębiorstwa wielozakładowego obrót jednostki jest obliczany jako suma obrotów poszczególnych zakładów objętych certyfikatem.
**) Dotyczy wyłącznie NOWYCH certyfikatów oraz certyfikatów będących efektem audytów ponownej certyfikacji.