Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Certyfikacja lasów - kluczowe narzędzie dla rosyjskiej gospodarki?

Jan 10 2017

las-1"W świecie, w którym popyt na drewno rośnie, ponieważ powiększa się populacja, bardzo interesującym jest zdać sobie sprawę, że istnieją rozwiązania pozwalające na dalszy rozwój rosyjskiej gospodarki, szczególnie na obszarach wiejskich w sposób, który przynosi korzyści zarówno 

bioróżnorodności, jak i lokalnemu środowisku. Certyfikacja lasów jest jednym z najważniejszych narzędzi, które pozwala nie tylko osiągać

 korzyści społecznościom lokalnym, ale również zapewnia akceptację drewna na rynku" powiedział Ben Gunneberg, sekretarz generalny PEFC International, na II Międzynarodowej Konferencji Rosyjskiego Przemysłu Celulozowo-Papierniczego (Wiedeń, 30 listopada - 1 grudnia br.).

Dzięki konferencji rosyjskie władze federalne i regionalne, środowisko akademickie oraz przedstawiciele przemysłu i biznesu papierniczego mieli okazję do omówienia długoterminowej perspektywy rozwoju rosyjskiego sektora celulozowo-papierniczego. Jedna z sesji była poświęcona zagadnieniu, jak certyfikacja lasów może pomóc Rosji we wprowadzaniu produktów ze swoich lasów zarządzanych w sposób zrównoważony na rynek światowy, a także jak certyfikacja może wpłynąć na społeczności lokalne. "W imprezie uczestniczyło wiele stron zainteresowanych promowaniem zrównoważonej gospodarki leśnej i zrównoważonego przemysłu w Rosji" – podkreślił Ben Gunneberg - "co może zaowocować dostępem do rynków światowych, wymagających produktów z zasobów odnawialnych, w czasie, gdy wiemy, że zasoby drewna stają się coraz rzadsze."

Źródło: www.pefc.org