Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC Annual Review 2015

Apr 21 2016

AnnualReview2015

Znaczny wpływ PEFC na promowanie odpowiedzialnego zarządzania lasami w skali globalnej i lokalnej, oraz dostosowanie naszych działań do celów zrównoważonego rozwoju - to wszystko widać wyraźnie w opublikowanym wczoraj PEFC Annual Review 2015.

Coroczny przegląd rejestruje tylko niektóre z działań PEFC w 2015 roku, ale mimo to pokazuje, że zrównoważona gospodarka leśna jest czymś więcej niż tylko kwestią ochrony środowiska. Odnosi się w równym stopniu do społecznych, gospodarczych i kulturowych wymiarów zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z PEFC Annual Review 2015!