Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC umożliwi firmom śledzenie emisji gazów cieplarnianych - Konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie wymagań dotyczących wymiany danych

Feb 29 2016

Zainteresowane strony są proszone o przedstawienie opinii na temat projektu Wymiana danych dotyczących emisji - Wymagania. Projekt stanowi próbę określenia wymagań wobec w pełni dobrowolnego mechanizmu wymiany danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw certyfikowanym przez PEFC. Zainteresowane strony mają czas do 4 kwietnia 2016 roku na przedstawienie swojej opinii.

Wykorzystanie struktur PEFC do wymiany danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw jest przedmiotem rosnącego zainteresowania sektora bioenergii i innych sektorów przemysłu przerobu materiałów pochodzenia leśnego w ostatnich latach.
Przyczyną tego zainteresowania jest rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów rządowych i prywatnych, szczególnie w Europie, aby biomasa wykorzystywana do produkcji energii pochodziła z odnawialnych źródeł, takich jak lasy certyfikowane prze PEFC, i była dostarczana z wiarygodnymi i przejrzystymi informacjami na temat emisji gazów cieplarnianych związanych z jej produkcją, przetwarzaniem i transportem.

"Chcielibyśmy zachęcić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tych konsultacjach społecznych", powiedział dr Michael Berger, Kierownik Działu Technicznego w PEFC International. "Odpowiedzi jakie otrzymujemy w ramach konsultacji stanowią ważną część następnego etapu, ponieważ nadal dopracowujemy tę nową normę."

Opracowanie tego zestawu wymagań technicznych jest zgodne z "Procedurami opracowywania dokumentów technicznych" PEFC International, opisanymi w PEFC GD 1003: 2009 i obejmującymi konsultacje społeczne wersji roboczej. Grupa zadaniowa kontynuuje prace nad tym dokumentem, aby mógł być zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne PEFC w 2016 roku.

Seminaria informacyjne

Ponadto oferujemy dwa seminaria w celu lepszego informowania zainteresowanych stron o tle powstania normy i technicznych szczegółach prac. Seminaria odbędą się w dniu 22 marca, godz. 9-10 i 23 marca godz. 4-5 czasu środkowoeuropejskiego.

Weź udział!

Udział w konsultacjach
Projekt roboczy

Kontakt

• W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt Dział Techniczny PEFC International technical@pefc.org.