Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Proces nowelizacji norm PEFC International - Dziękujemy za nominacje!

Feb 26 2016

Mieliśmy wspaniałą reakcję na zaproszenie do zgłaszania kandydatów do grup roboczych mających nowelizować nasze normy. Nominacje robią duże wrażenie zarówno w odniesieniu do kompetencji jak i doświadczenia nominowanych, a także liczby zgłoszeń.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim nominowanym za zainteresowanie pracami PEFC i chęć przyczynienia się do dalszej poprawy naszych norm. 

Obecnie oceniamy wszystkie nominacje i w ciągu najbliższych trzech tygodni poinformujemy nominowanych o przyjęciu lub odrzuceniu ich kandydatur. W przypadku akceptacji, kandydaci otrzymają szczegółowe informacje na temat dalszego postępowania.

Weź udział! 

Udział w grupie roboczej jest jedynym sposobem dla zainteresowanych stron na zaangażowanie się w proces nowelizacji naszych norm. Proszę spojrzeć na zakres opcji poniżej, aby zobaczyć, w jaki sposób można wziąć udział i pomóc nam zrobić wszystko jak najlepiej!

Forum ekspertów

Informacje o obradach grup roboczych znajdą się na dwóch forach eksperckich online: dla zrównoważonej gospodarki leśnej i dla łańcucha dostaw. Osoby posiadające doświadczenie w tych dwóch dziedzinach mogą ubiegać się o członkostwo. PEFC udostępni na forum ostatnie wyniki prac Grup Roboczych do dalszej dyskusji. Spodziewamy się, że członkowie będą aktywnie uczestniczyli w dyskusjach internetowych.

Konferencje dla interesariuszy

Na wiosnę 2017 roku zorganizujemy 2-3 konferencje dla zainteresowanych stron w różnych regionach geograficznych. Konferencje te umożliwią wszystkim zainteresowanym osobom omówienie twarzą w twarz prac związanych z nowelizacją i dostarczą nam informacji zwrotnej.

Konsultacje społeczne 

Globalne Konsultacje publiczne pozwolą zainteresowanym stronom, w dowolnym miejscu na świecie, na wkład w projekt roboczy normy przez okres co najmniej 60 dni. Uwagi zostaną rozpatrzone przez grupę roboczą jako wkład do opracowania końcowej wersji projektu. Każdy interesariusz biorący udział w procesie konsultacji otrzyma odpowiedź na swój komentarz.

Biuletyn nowelizacyjny

Stworzyliśmy nowy biuletyn informujący szczegółowo o procesie nowelizacji. Aby go otrzymać, należy się zarejestrować.  

________________________________________

Dokonujemy przeglądu naszych norm co pięć lat, aby upewnić się, że zawierają one najnowszą wiedzę, najlepsze praktyki i uwzględniają zmieniające się oczekiwania interesariuszy. Proces ten ma fundamentalne znaczenie, ponieważ dokumenty te określają nie tylko wymagania środowiskowe, społeczne i ekonomiczne dla zrównoważonej gospodarki leśnej, ale także w jaki sposób certyfikowane jest ich wdrożenie w lesie. Weź udział i podziel się swoja wiedzą!