Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Rada PEFC zatwierdziła znowelizowany polski system certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej

Dec 23 2015

endorsment-mały

 

Szanowni Państwo,

W dniu 3 grudnia br. Rada PEFC zatwierdziła znowelizowany polski system certyfikacji gospodarki leśnej.

Dokumentacja procesu nowelizacji (rewizji) liczy setki stron dokumentów i korespondencji w języku angielskim. Szczególnie dużo czasu zajęły negocjacje i wyjaśnienia podniesionych przez firmę iFORM International niezgodności ze standardem ogólnym PEFC i częścią dokumentacji technicznej. Ostatecznie udało się wyjaśnić w większości stwierdzone niezgodności.

Sporządzony przez iFORM International raport końcowy z oceny zgodności polskiego systemu z normami PEFC International znajduje się na stronach www.pefc.org: (http://pefc.org/images/stories/documents/NGB_Documentation/Poland/Final_Report_CA_PEFC_Polska_11_September_2015.pdf).

Od początku przyszłego roku planujemy akcję informacyjno-szkoleniową poświęconą znowelizowanemu systemowi.

Krzysztof Jodłowski
Przewodniczący Rady PEFC Polska