Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Światowy Kongres Leśnictwa

Aug 12 2015

Światowy kongres-duzyLasy są niezbędne do życia na naszej planecie. Wpływają na łagodzenie klimatu, stanowią naturalne zaopatrzenie w słodką wodę, zwiększają różnorodność biologiczną oraz zapewnieniają warunki do tworzenia trwałych dochodów, które pozyskujemy z surowca drzewnego. Już 7 września rozpocznie się XIV Światowy Kongres Leśnictwa, którego gospodarzem w tym roku będzie Republika Południowej Afryki. 

Zgromadzenie ma z założenia łączyć ludzi ze wszystkich krajów, regionów i sektorów, niezależnie od tego, czy należą oni do organizacji rządowych, firm prywatnych, jednostek naukowych, społeczności leśnej lub po prostu wykazują osobiste zainteresowanie uczestnictwem w tym wydarzeniu. Szeroki udział wielu państw w dyskusji na temat kwestii leśnych znacznie ułatwi ich uwzględnianie w globalnej agendzie w sprawie zrównoważonego rozwoju, jak również budowę nowych sieci partnerskich między poszczególnymi przedstawicielami. Członkowie międzynarodowego zespołu PEFC wezmą czynny udział w wielu dyskusjach panelowych w Durbanie, gdzie z łatwością będzie można ich odnaleźć w pięciu wydarzeniach towarzyszących organizowanych przez Kongres.

Więcej informacji na temat udziału PEFC i konferencji pod linkiami:
http://pefc.org/news-a-media/event/1785-world-forestry-congress 
http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/en/