Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Kupujący w Zjednoczonym Królestwie preferują papierowe opakowania

Mar 12 2015

chleb-opakowanieWyniki ankiety, którą na zlecenie Stowarzyszenia Przemysłu Papierniczego (CPI) wykonała firma YouGov, wskazują, że ponad połowa brytyjskich konsumentów odwiedzających lokalny supermarket lub sprzedawcę żywności preferuje artykuły spożywcze w opakowaniach papierowych.

Badania wykazały, że ponad połowa z 2289 respondentów w ogólnokrajowej ankiecie (57%) stwierdziła, że woli aby artykuły spożywcze były pakowane w opakowania papierowe, 31% nie wyraziło preferencji i zaledwie 8% preferowało plastikowe opakowania.

Konsumenci byli również pytani, jak podeszli by do zakupu mając do wyboru sprzedawcę oferującego produkt w opakowaniu papierowym i sprzedawcę stosującego opakowania plastikowe. Z ogółu respondentów 46% stwierdziło, że prawdopodobnie kupiliby produkt w opakowaniu papierowym zaś 47% odpowiedziało, że nie czyni to dla nich różnicy.

Wyniki ankiety CPI sugerują również, że opakowania papierowe mają pozytywny wpływ na decyzje zakupowe konsumentów, na co wskazuje 46% respondentów, którzy wolą kupić produkt od sprzedawcy używającego opakowań papierowych.

Według CPI, wyniki odzwierciedlają również fakt, dla konsumentów w Wielkiej Brytanii że papier i tektura falista pozostają najpopularniejszą formą opakowania. Tektura falista jest naj częściej poddawana recyklingowi i jednocześnie wykonane z niej opakowania należą do jednych z najbardziej przyciągających konsumentów, ze względu na możliwość personalizacji i stosowania wysokiej jakości barwnych nadruków.

Wyniki ankiety CPI potwierdzają wnioski z wykonanego przez PEFC / GfK pierwszego globalnego badania opinii publicznej, które wykazało, że etykiety certyfikacyjne, takie jak etykiety PEFC, wzbudzają największe zaufanie wśród konsumentów dając pewność, że wyroby zawierają drewno pochodzące ze zrównoważonych źródeł.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Soni Chapelle