Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Dzień Członków Europejskiej Konfederacji Właścicieli Lasów Prywatnych 2014

Dec 16 2014

Lasy i leśnictwo są kluczowe dla sprostania wyzwaniom społecznym dnia dzisiejszego i jutra, a sprostanie temu celowi wymaga właściwych ram politycznych i konstruktywnego dialogu na wszystkich poziomach. Taka była jedna z głównych konkluzji Dnia Członków Europejskiej Konfederacji Właścicieli Lasów Prywatnych (skrót ang. – CEPF) 2014, który odbył się w Brukseli w dniu 10 grudnia bieżącego roku i był sponsorowany przez PEFC. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i krajów członkowskich, a także ważnych organizacji reprezentujących zainteresowane strony.

CEPF-DużyJednym z punktów Dnia była dyskusja panelowa z udziałem delegatów krajów członkowskich UE na szczeblu ministerialnym, m.in. Marji Kokkonen (Finlandia), Ingwalda Gschwandtla (Austria), Matthiasa Schwörera (Niemcy), Jonathana Saulniera (Francja) and Arvidsa Ozolsa (Łotwa). Dyskutowano głównie na temat najlepszych sposobów koordynacji i wdrażana polityki leśnej, a także, czy polityka leśna jest pozostaje cały czas w kompetencji państw członkowskich. „I tak, i nie” – stwierdził jeden z panelistów. Uczestnicy dyskusji przedstawiali sytuację w swoich krajach jako nie dającą się opisać wyłącznie w barwach czarno-białych. Sytuacja jest raczej złożona, a sprawy „pofragmentowane”, z powodu różnic w zaawansowaniu wdrożenia rozwiązań politycznych na różnych poziomach i w różnych sektorach. Jednakże, w związku z tym, że polityka leśna jest cały czas uważana za domenę krajów członkowskich, wśród panelistów była całkowita zgoda, że istnieje potrzeba poprawy dialogu pomiędzy krajami członkowskimi i UE, a także zapewnienia lepszej koordynacji i współpracy. 

CEPF (ang. Confederation of European Forest Owners) to pozarządowa organizacja non-profit, reprezentująca interesy właścicieli lasów w Europie. Zajmuje się promocją i ochroną koncepcji leśnictwa rodzinnego (ang. family forestry) poprzez współpracę z członkami organizacji, instytucjami europejskimi, a także intensywne działania sieciowe i lobbing. 

Więcej informacji na stronie: http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1763-getting-not-out-but-into-the-woods