Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Konsumenci mają zaufanie do etykiet certyfikacyjnych

Nov 21 2014

Ponad 80% konsumentów na całym świecie chce, aby firmy pozyskujące certyfikowane surowce do produkcji z lasów zarządzanych w zrównoważonych sposób opatrywały swoje wyroby etykietami – takie są wyniki opublikowanego dzisiaj pierwszego globalnego badania konsumentów wykonanego przez PEFC. 

Badanie pokazuje, że etykiety certyfikacyjne, takie jak etykiety PEFC, budzą największe zaufanie wśród konsumentów dając pewność, że produkty zawierające drewno pochodzą ze źródeł zarządzanych w zrównoważony sposób.

Konsumenci na całym świecie uważają, że bardzo ważne jest dokonywanie wyborów etycznych, 60% wszystkich ankietowanych zgadza się z opinią, że ich decyzja zakupu produktu oznaczonego etykietą może wywrzeć pozytywny wpływ na lasy na świecie. Tylko niewielka liczba, 10%, czuje, że ich wybór nie ma znaczenia. Co więcej, prawie 30% wszystkich konsumentów odpowiedziało, że aktywnie szuka etykiet certyfikacji lasów.

Z badań wynika, że ponad połowa wszystkich konsumentów (54%) uznaje etykiety certyfikacyjne jako najlepszy dowód, że zostały uwzględnione względy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Na dalszych miejscach są: kraj pochodzenia (30%), marka (24%) oraz rekomendacja rodziny / przyjaciół i mediów (17% i 16% odpowiednio).

Zdecydowana większość konsumentów na całym świecie - ponad 80% - chce, aby firmy używały etykiet na produktach do komunikowania swoich odpowiedzialnych praktyk w zakresie zaopatrywania się w surowce. Zaledwie 4% było przeciwnych używaniu etykiet przez firmy.

Konsumenci ufają etykietom certyfikacyjnym 

Badanie pokazuje, że etykieta certyfikacji leśnej PEFC ma największe zaufanie, nieznacznie wyprzedzając FSC Forest Stewardship Council. 40% konsumentów zna etykietę certyfikacji lasów; znajomość etykiety PEFC jest na poziomie 21%.

Pierwsze światowe badanie konsumenckie PEFC zostało przeprowadzone przez niemiecką firmę GfK na zlecenie PEFC International na próbie 13.000 osób w 13 krajach, 1000 mężczyzn i kobiet w wieku 16+ lat, w każdym kraju. Badania prowadzono w: Australii, Austrii, Brazylii, Chinach, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA.

 Więcej informacji (w języku angielskim)