Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

DNV GL: szkolenie w zakresie łańcucha dostaw PEFC™

Nov 19 2014

DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o. organizuje jednodniowe szkolenie “Wdrażanie i doskonalenie systemów łańcucha dostaw produktów leśnych PEFC™, 12.12.2014, Warszawa.
Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań standardów systemu łańcucha dostaw produktów leśnych PEFC oraz przygotowanie firm do ich doskonalenia lub wdrażania.
http://www.dnvba.com/pl/Szkolenia/Srodowisko-i-zarzadzanie-energia/Pages/PEFC-wdrazanie-i-doskonalenie.aspx