Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Nowości

Zaproszenie do konsultacji projektu wstępnego normy zrównoważonej gospodarki leśnej w systemie PEFC

Nov 25 2021   Szanowni Państwo, Proces nowelizacji normy zrównoważonej gospodarki leśnej przechodzi do kolejnego etapu. Grupa robocza składająca się z przedstawicieli właścicieli i zarządców lasu, kobiet zatrudnionych w leśnictwie, nauk leśnych, organizacji pozarządowych i przemysłu drzewnego...

Inauguracyjne spotkanie grupy roboczej PEFC

Jul 08 2021 5 lipca w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej do nowelizacji norm PEFC funkcjonujących w Polsce. W skład grupy weszli różni interesariusze systemu PEFC tj.: Monika Dawidejt (Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.), Anna Frydel (Polski Związek...

Zaproszenie do udziału w grupie roboczej

May 11 2021   Szanowni Państwo, W minionym roku Rada PEFC Polska, na Walnym Zebraniu, rozpoczęła proces nowelizacji krajowego systemu PEFC. W związku z tym kierujemy do Państwa zaproszenie do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w grupie roboczej.  PEFC – Program for the Endorsement of Forest...

Szkolenie organizowane przez DNV GL

Szkolenie organizowane przez DNV GL

May 07 2021   DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniu internetowym „Wymagania nowej wersji standardów łańcucha dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne PEFC” w dniu 27.05.2021. Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są pod...

Uaktualnione wytyczne dotyczące audytowania łańcucha dostaw

Uaktualnione wytyczne dotyczące audytowania łańcucha dostaw

Apr 29 2021   28 kwietnia br. PEFC Int. opublikowała uaktualnione wytyczne dotyczące audytowania łańcucha dostaw firm certyfikowanych przez PEFC, których dotyczą ograniczenia wynikające z COVID-19. Wersja angielska: PEFC's guidance - CoC auditing affected by COVID-19 V8 Wersja...

Aktualizacja! Szkolenie organizowane przez RINA Poland

Aktualizacja! Szkolenie organizowane przez RINA Poland

Apr 10 2021 RINA Poland, organizuje cykliczne szkolenia otwarte z zakresu certyfikacji FSC® i PEFC. Podczas szkoleń omawiane są wymagania aktualnie obowiązujących standardów oraz najczęściej występujące niezgodności, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogą poznać również praktyczne aspekty funkcjonowania...

Pozytywna ocena według EA-1/22 i wydłużony okres przejściowy do 14 sierpnia 2022 r.

Pozytywna ocena według EA-1/22 i wydłużony okres przejściowy do 14 sierpnia 2022 r.

Apr 10 2021   Po pozytywnej ocenie wydanej przez Europejską Współpracę w Dziedzinie Akredytacji (EA), europejskie jednostki akredytujące mogą teraz udzielać akredytacji w zakresie norm PEFC opublikowanych w roku 2020: PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne –...

RDLP w Radomiu - 10 lat lat współpracy z PEFC!

RDLP w Radomiu - 10 lat lat współpracy z PEFC!

Jan 26 2021   Wydawałoby się, że to było tak niedawno, a minęło już 10 lat… 25 stycznia 2011 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu uzyskała pierwszy w Polsce certyfikat gospodarki leśnej PEFC. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w ośrodku Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisko, w...

Walne Zebranie Rady PEFC Polska, 18 grudnia 2020

Dec 31 2020   18 grudnia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Rady PEFC Polska, które podjęło uchwałę dotyczącą zmiany wysokości opłat notyfikacyjnych w odniesieniu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC. Nowa tabela opłat będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 roku i będzie odnosiła się wyłącznie do...

PEFC składa skargę na podstawie ustaleń Earthsight

PEFC składa skargę na podstawie ustaleń Earthsight

Nov 02 2020 Na podstawie normy ISO/IEC 17065:2012 (E) Rada PEFC złożyła skargę na certyfikaty wydane przez SGS Vostok Limited. PEFC z poważnymi obawami odnotowuje ustalenia Earthsight, brytyjskiej organizacji non-profit, przeciwko rosyjskim firmom BM Group, Logistic Les, Azia Export i SDS Logistics. Dlatego...