Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Nowości

Walne Zebranie Rady PEFC Polska, 18 grudnia 2020

Dec 31 2020   18 grudnia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Rady PEFC Polska, które podjęło uchwałę dotyczącą zmiany wysokości opłat notyfikacyjnych w odniesieniu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC. Nowa tabela opłat będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 roku i będzie odnosiła się wyłącznie do...

PEFC składa skargę na podstawie ustaleń Earthsight

PEFC składa skargę na podstawie ustaleń Earthsight

Nov 02 2020 Na podstawie normy ISO/IEC 17065:2012 (E) Rada PEFC złożyła skargę na certyfikaty wydane przez SGS Vostok Limited. PEFC z poważnymi obawami odnotowuje ustalenia Earthsight, brytyjskiej organizacji non-profit, przeciwko rosyjskim firmom BM Group, Logistic Les, Azia Export i SDS Logistics. Dlatego...

Szkolenie organizowane przez RINA Poland Sp. z o.o.

Szkolenie organizowane przez RINA Poland Sp. z o.o.

Sep 11 2020 RINA Poland Sp. z o.o. organizuje 29 i 30 września 2020 roku w Łodzi, szkolenie dla firm z zakresu wymagań FSC i PEFC, z uwzględnieniem nowych norm PEFC dotyczących łańcucha dostaw, które zostały opublikowane 14 lutego 2020r. zgodnie z informacją PEFC Int.  RINA Poland Sp. z o.o. to polski...

Nowe normy PEFC w języku polskim

Nowe normy PEFC w języku polskim

Aug 11 2020 Zostały opublikowane polskie wersje norm związanych z certyfikacją łańcucha dostaw PEFC.  Normy są chronione prawem autorskim należącym do Rady PEFC. Żadna ich część nie może być zmieniana lub modyfikowana, powielana lub kopiowana, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób w...

Interpretacja PEFC Polska nr 1/2020 dla Wskaźnika 4.4.1.l

Interpretacja PEFC Polska nr 1/2020 dla Wskaźnika 4.4.1.l

Jul 31 2020   W 2019 roku, podczas audytu gospodarki leśnej prowadzonego w Lasach Państwowych przez jedną z akredytowanych w Polsce jednostek certyfikujących, wynikła kwestia interpretacji wskaźnika 4.4.1.l w kontekście przepisu § 1. pkt 16) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 roku...

Cykl certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC

Cykl certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC

Jul 30 2020   Jedna z jednostek certyfikacyjnych zwróciła się do naszego biura z pytaniem o długość cyklu certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC i czy możliwy jest cykl pięcioletni. Rzeczywiście przez pewien czas PEFC International stosowało cykl trzyletni, jednak później został on wydłużony do...

Najwyższe noty dla PEFC International w ocenie zamówień w Holandii

Najwyższe noty dla PEFC International w ocenie zamówień w Holandii

Jul 23 2020   Po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu, Holenderski Komitet ds. Oceny Zamówień Drewna (TPAC) stwierdza, że PEFC International spełnia wszystkie holenderskie kryteria dotyczące zamówień na drewno i zaleca dalsze stosowanie PEFC w odniesieniu do holenderskiej polityki...

Przykłady konstrukcji z drewna certyfikowanego przez PEFC

Przykłady konstrukcji z drewna certyfikowanego przez PEFC

Jul 13 2020   Australian Turtle Center wykorzystuje drewno ze względu na jego wytrzymałość i zrównoważony rozwój. Centrum, które zajmuje się badaniami, ochroną i edukacją w zakresie żółwi morskich przeszło niedawno renowację z zastosowaniem certyfikowanego drewna klejonego warstwowo. Budynek...

Ankieta

Ankieta

Jul 10 2020   Szanowni Państwo, W ramach całej organizacji PEFC przeprowadzamy tę krótką ankietę, aby lepiej zrozumieć, co jest istotne i ważne dla Was i Waszej firmy, jeśli chodzi o certyfikację lasów. Ankieta jest krótka, nie powinna zająć więcej niż 15 minut, a odpowiedzi pozostaną w pełni...

Uruchomiono program uznawania szkolenia jednostek certyfikujących: zarejestruj się teraz!

Uruchomiono program uznawania szkolenia jednostek certyfikujących: zarejestruj się teraz!

Jul 01 2020   Odbędą się dwie sesje w ramach Programu uznawania szkolenia PEFC (TRP) dla jednostek certyfikujących. Sesje będą się koncentrować na normach opublikowanych w 2020 roku oraz na wymogach dotyczących uznania szkolenia wewnętrznego przez jednostkę certyfikującą.  Po szkoleniu jednostki...