Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Nowa! PEFC ST 2003:2020 – Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC

PEFC ST 2003Rada PEFC wymaga, aby jednostki certyfikujące łańcuch dostaw spełniały wymagania ISO/IEC 17065, dokumentacji PEFC oraz odnośnych postanowień ISO 19011 określonych w niniejszym dokumencie.

ISO/IEC 17065 jest Normą Międzynarodową, która określa kryteria dla jednostek certyfikujących wyroby, usługi i procesy. Certyfikacja łańcucha dostaw jest uważana za proces certyfikacji, w którym łańcuch dostaw jest zbiorem powiązanych lub współdziałających czynności, które przetwarzają informacje wejściowe o pochodzeniu zamawianego surowca na informacje wyjściowe na temat pochodzenia sprzedawanych/przekazywanych wyrobów.

Norma określa dodatkowy program szczególnych wymagań dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikację łańcucha dostaw zgodnie z normą PEFC ST 2002:2020. Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania. 

Dokument anuluje i zastępuje PEFC ST 2003:2012 Wydanie drugie. 

PEFC ST 2003:2020 – Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC