Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Nowa! PEFC ST 2001:2020 - Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania

PEFC ST 2001Znaki towarowe PEFC dostarczają informacji o pochodzeniu wyrobów zawierających surowce leśne z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i z innych niekontrowersyjnych źródeł. Informacje, jakie niosą ze sobą znaki towarowe skłaniają nabywców i potencjalnych nabywców do wybierania wyrobów przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych i innych.

Dokument definiuje prawną ochronę znaków towarowych PEFC, prawa do używania znaków towarowych PEFC, kategorie używania znaków towarowych, jak również techniczne i graficzne wymagania dotyczące używania znaków towarowych PEFC na wyrobach i poza nimi.

Dokument opiera się na ogólnych zasadach dotyczących oznakowań i deklaracji środowiskowych określonych w ISO 14020.

PEFC ST 2001:2020 - Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania