Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC PL 1004 Grupowa certyfikacja leśna – Wymagania

Norma określa ogólne wymogi dla systemów certyfikacji leśnej, w tym grupowej certyfikacji gospodarki leśnej, która umożliwia wielu właścicielom/zarządcom lasów na certyfikację w ramach jednego certyfikatu. 

Grupowa certyfikacja gospodarki leśnej wymaga stworzenia specyficznej struktury zarządzania, uwzględniającej poszczególnych właścicieli/zarządców lasów. Ten podmiot jest przedstawicielem poszczególnych właścicieli/zarządców w procesie certyfikacji leśnej i czuwa nad właściwym wdrożeniem normy zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zapewnia odpowiedni poziom pewności podczas losowego doboru próbek do działań certyfikacyjnych.

PEFC PL 1004 Grupowa certyfikacja leśna – Wymagania