Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC PL 1002: 2013v.2 Procedury certyfikacji i akredytacji

PEFC Polska uznaje, że certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw opiera się na międzynarodowych procedurach certyfikacyjnych i akredytacyjnych zdefiniowanych w dokumentacji Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Standardization Organisation, ISO), Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji (European co-operation for Accreditation, EA) oraz Międzynarodowego Forum Akredytacji (International Accreditation Forum, IAF).

W niniejszym dokumencie określono procedury certyfikacji i akredytacji dla potrzeb certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw, przyjęte i uznane za wiarygodne i odpowiednie przez PEFC Polska. PEFC nie ma prawa określać wymagań dotyczących auditów i podejmowania decyzji w procesie certyfikacji i akredytacji. Jednakże ma wpływ na wydawanie licencji na używanie znaku handlowego PEFC w stosunku do określonych typów certyfikacji.

PEFC PL 1002: 2013v.2 Procedury certyfikacji i akredytacji