Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC PL 1001:2012 Proces ustanawiania normy – Wymagania

Dokument określa wymagania dla procesu ustanawiania i nowelizacji normy gospodarki leśnej w Polsce. Procedury te powinny być przestrzegane podczas przeprowadzanych co pięć lat nowelizacji i w związku z opracowywaniem nowych norm w ramach polskiego systemu. 

PEFC PL 1001:2012 Proces ustanawiania normy – Wymagania