Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC ST 2002:2013 Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania

Wymagania łańcucha dostaw opisują proces przechodzenia od informacji o pochodzeniu pozyskanego surowca do informacji o pochodzeniu dołączanych do gotowych wyrobów organizacji. Niniejsza norma definiuje dwa opcjonalne podejścia do łańcucha dostaw, a mianowicie metodę separacji fizycznej i metodę procentową.

Niniejsza norma podaje również minimalne wymagania dla systemu zarządzania, dotyczące wdrażania procesu łańcucha dostaw i zarządzania tym procesem. Do spełnienia minimalnych wymagań dla systemu zarządzania, zdefiniowanych w niniejszej normie, można wykorzystać funkcjonujący w organizacji system zarządzania jakością (ISO 9001:2008) lub zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2004).
Ponadto norma zawiera minimalne wymagania związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i pracą.

PEFC ST 2002:2013 Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania