Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC ST 2003:2012 Wymagania dla jednostek certyfikujących według międzynarodowej normy PEFC dotyczącej łańcucha dostaw

PEFC wymaga, aby jednostki certyfikujące łańcuch dostaw spełniały wymogi przewodnika ISO/IEC 17065, PEFC oraz odnośnych postanowień ISO 19011:2011 określonych w niniejszym dokumencie.

Przewodnik ISO/IEC 17065 jest Normą Międzynarodową, która określa kryteria dla jednostek certyfikujących wyroby, usługi i procesy. Certyfikacja łańcucha dostaw jest uważana za proces certyfikacji, w którym łańcuch dostaw jest zbiorem powiązanych lub współdziałających czynności, które przetwarzają informacje wejściowe o pochodzeniu zamawianego surowca na informacje wyjściowe na temat pochodzenia sprzedanych / przeniesionych wyrobów. Wymagania dotyczące łańcucha dostaw zostały opisane w normie PEFC ST 2002:, a zasady użytkowania logo PEFC w normie PEFC ST 2001 Dokumentu Technicznego Rady PEFC.
Niniejszy dokument określa dodatkowy program szczególnych wymagań dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikację łańcucha dostaw zgodnie z normą PEFC ST 2002.

PEFC ST 2003:2012 Wymagania dla jednostek certyfikujących według międzynarodowej normy PEFC dotyczącej łańcucha dostaw