Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Normy

PEFC ST 2003:2012 Wymagania dla jednostek certyfikujących według międzynarodowej normy PEFC dotyczącej łańcucha dostaw

PEFC ST 2003:2012 Wymagania dla jednostek certyfikujących według międzynarodowej normy PEFC dotyczącej łańcucha dostaw

PEFC wymaga, aby jednostki certyfikujące łańcuch dostaw spełniały wymogi przewodnika ISO/IEC 17065, PEFC oraz odnośnych postanowień ISO 19011:2011 określonych w niniejszym dokumencie. Przewodnik ISO/IEC 17065 jest Normą Międzynarodową, która określa kryteria dla jednostek certyfikujących wyroby,...

PEFC ST 2002:2013 Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania

PEFC ST 2002:2013 Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania

Wymagania łańcucha dostaw opisują proces przechodzenia od informacji o pochodzeniu pozyskanego surowca do informacji o pochodzeniu dołączanych do gotowych wyrobów organizacji. Niniejsza norma definiuje dwa opcjonalne podejścia do łańcucha dostaw, a mianowicie metodę separacji fizycznej i metodę...

PEFC PL 1001:2012 Proces ustanawiania normy – Wymagania

PEFC PL 1001:2012 Proces ustanawiania normy – Wymagania

Dokument określa wymagania dla procesu ustanawiania i nowelizacji normy gospodarki leśnej w Polsce. Procedury te powinny być przestrzegane podczas przeprowadzanych co pięć lat nowelizacji i w związku z opracowywaniem nowych norm w ramach polskiego systemu.  PEFC PL 1001:2012 Proces...

PEFC PL 1002: 2013v.2 Procedury certyfikacji i akredytacji

PEFC PL 1002: 2013v.2 Procedury certyfikacji i akredytacji

PEFC Polska uznaje, że certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw opiera się na międzynarodowych procedurach certyfikacyjnych i akredytacyjnych zdefiniowanych w dokumentacji Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Standardization Organisation, ISO), Europejskiej Współpracy...

PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania

PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania

Wymagania zostały opracowane przez Radę PEFC Polska w otwartym, przejrzystym, opartym na konsultacjach i konsensusie procesie, obejmującym szerokie grono zainteresowanych uczestników procesu.  Wymagania tworzą podstawę do oceny stanu gospodarki leśnej wszystkich form własności lasów w...

PEFC PL 1004 Grupowa certyfikacja leśna – Wymagania

PEFC PL 1004 Grupowa certyfikacja leśna – Wymagania

Norma określa ogólne wymogi dla systemów certyfikacji leśnej, w tym grupowej certyfikacji gospodarki leśnej, która umożliwia wielu właścicielom/zarządcom lasów na certyfikację w ramach jednego certyfikatu.  Grupowa certyfikacja gospodarki leśnej wymaga stworzenia specyficznej struktury...

Nowa! PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania

Nowa! PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania

Norma obejmuje wymagania, jakie organizacja musi spełnić, aby z powodzeniem wdrożyć łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne, a także zgłaszać stwierdzenia PEFC klientom w sprawie pochodzenia wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne z lasów zarządzanych w sposób...

Nowa! PEFC ST 2001:2020 - Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania

Nowa! PEFC ST 2001:2020 - Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania

Znaki towarowe PEFC dostarczają informacji o pochodzeniu wyrobów zawierających surowce leśne z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i z innych niekontrowersyjnych źródeł. Informacje, jakie niosą ze sobą znaki towarowe skłaniają nabywców i potencjalnych nabywców do wybierania wyrobów przy...

Nowa! PEFC ST 2003:2020 – Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC

Nowa! PEFC ST 2003:2020 – Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC

Rada PEFC wymaga, aby jednostki certyfikujące łańcuch dostaw spełniały wymagania ISO/IEC 17065, dokumentacji PEFC oraz odnośnych postanowień ISO 19011 określonych w niniejszym dokumencie. ISO/IEC 17065 jest Normą Międzynarodową, która określa kryteria dla jednostek certyfikujących wyroby, usługi...