Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Jak uzyskać certyfikat PEFC

Możliwości

PEFC promuje zrównoważoną i trwałą gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji lasów i produktów z nich pochodzących. Dokonuje się to przez dwa odrębne, chociaż powiązane ze sobą procesy.

Więcej informacji

Certyfikacja leśnictwa

Certyfikacja lasów zapewnia, że są one zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii.

Więcej informacji

Łańcuch dostaw

Certyfikacja łańcucha dostaw (CoC) pozwala śledzić drogę, którą przebywa drewno począwszy od lasu po wyrób finalny. Zrównoważona gospodarka leśna, choć istotna dla zachowania funkcji pełnionych przez las, sama w sobie nie tworzy powiązania między lasem a rynkiem.

Więcej informacji