Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Ile to kosztuje

Koszty związane z certyfikacją gospodarki lub łańcucha dostaw w systemie PEFC zależą od ustaleń między jednostką certyfikująca a jednostką certyfikowaną. 

PEFC Polska pobiera roczne opłaty notyfikacyjne od jednostek certyfikujących: 

Obrót certyfikowanej organizacji  Roczna opłata netto*)  PLN
     
Branże związane z leśnictwem   Do 1 mln EUR 450
Od 1 mln EUR do 10 mln EUR 900
Od 10 mln EUR do 100 mln EUR  1800
Powyżej 1000 mln EUR 4500
   
Gospodarka leśna Za 1 hektar 0,05

 

*) W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego obrót jednostki jest obliczany jako suma obrotów poszczególnych zakładów objętych certyfikatem. 

 

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000