Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Użytkowanie logo PEFC

Etykieta PEFC informuje o pochodzeniu produktu z lasu zarządzanego w sposób trwały i zrównoważony oraz z innych niekontrowersyjnych źródeł. Nabywcy lub potencjalni nabywcy mogą wykorzystać tę informację przy wyborze produktu, kierując się względami środowiskowymi oraz innymi kryteriami.

Zasady używania logo PEFC - wymagania

Procedura udzielanie licencji na używanie logo PEFC

Podręcznik użytkowania logo PEFC    

Wniosek o udzielenie licencji na używanie logo PEFC     

 

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000